เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 62  เวลา 07.00 น. ร.ต.อ. ธีรพงษ์ จันทร์คุ้ม ผบ.มวฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด131  นำข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.13  จำนวน 100 นาย เดินทางร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยกำลังพล กก.ตชด.13 ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  ณ รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี